Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Patiëntenbijeenkomst WWKankerpatiënten
Door W.M.F. Leuver

het publiek tijdens de bijeenkomstOp 1 juni 2008 vond de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep Welzijn Kankerpatiënten, in De Oude Viltfabriek te Amersfoort, dat geen fabriek bleek te zijn, maar een fijne ontmoetingsruimte die ruimte biedt aan activiteiten die liggen op het raakvlak van kunst, cultuur en welzijn. Het is een plek voor workshops, cursussen, vergaderingen, bijeenkomsten en exposities. De locatie was (met een uitdraai van google) makkelijk te vinden en ook goed bereikbaar. De ruimte werd tegen een vriendenprijsje ter beschikking gesteld door Ellen Schouten en Jac. Vink, waarvoor alsnog hartelijk dank!

Marion tijdens het openingswoordNa de ontvangst met koffie of thee en met wat lekkers, werd de bijeenkomst geopend door Marion Koning, die tevens de leden van de werkgroep even voorstelde; Henk Trentelman, Ton Claessen, Ymkje Oosthoek, Mike Donkers, Max Sturhoofd, Alie en Jan Puijk (van stichting Sergio die tevens de bijeenkomst sponsorden, waarvoor hartelijk dank; de hapjes waren zalig!) en natuurlijk Marion zelf.

De eerste spreker was Henk Trentelman, die zijn verhaal zorgvuldig voorbereid had, maar aangezien computers wel vaker een eigen leven schijnen te leiden, liet de techniek liet het van tijd tot tijd afweten, wat gelukkig niet zorgde voor ergernis maar voor een vrolijke noot.

De lezing van die middag had betrekking tot verschillende vormen van kankerbestrijding, inclusief de voor- en nadelen van de BiCa behandelingen. Hoewel er door ‘tegenstanders’ het tegenovergestelde wordt beweerd, is de Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten geen promotiegroep voor NatriumBiCarbonaat (BiCa) maar een werkgroep die, zoals de naam al zegt, het welzijn van kankerpatiënten voor ogen heeft. Met name de kankerpatiënten die nergens terecht kunnen omdat ze andere keuzes wensen te maken dan door de reguliere artsen wordt aangeboden. Niet alleen wordt de mondige kankerpatiënt geconfronteerd met het schrijnende feit dat er vaak geen enkele begeleiding wordt geboden wanneer het reguliere pakket niet toereikend is, maar er staan geen vergoedingen tegenover en men loopt zelfs het risico door reguliere artsen te worden tegengewerkt, waardoor er ook geen controles meer plaats kunnen vinden. Hierbij moet even aangetekend worden dat het 'zelf genezen' een kwestie van experimenteren blijft, aangezien we gedwongen worden onze eigen proefkonijn te zijn, daar de reguliere ‘geneeskunde’ op dit gebied ver achter blijft.

Er werd tijdens de lezing ingegaan op het feit dat we wat betreft de behandelingen, nog steeds in een experimentele fase zitten. BiCa wordt niet aanbevolen als een methode die zaligmakend is, maar een methode die voor sommige patiënten uitzonderlijke resultaten heeft bereikt (enkele mensen waarbij deze methode heeft geholpen waren aanwezig), maar bij anderen hun doel niet bereikten. Zo werd Henk zelf bijvoorbeeld gedwongen met de behandelingen te stoppen; niet vanwege het uitblijven van resultaat, maar vanwege een bijkomende bacteriële infectie. Het grootste probleem bij toediening van BiCa is, overigens net als het toedienen van reguliere antibiotica, het feit dat het niet altijd de plek bereikt waar het moet zijn. Bovendien is BiCa niet geschikt voor ieder type schimmel.

Pim VennemanVerder werd er verwezen naar behandelingen met stoffen zoals bitterzout, MMS (NatriumChloride) en DCA. Eenmaal aangekomen bij het verhaal over DCA was het de beurt aan Pim Venneman die ferm naar voren stapte. Pim is volgens de reguliere geneeskunde een "terminale kankerpatiënt met de ziekte van Hodgkins" (een vorm van lymfeklierkanker). Hij heeft werkelijk alles geprobeerd wat de reguliere artsen hem te bieden hadden. Zo heeft hij 16 chemo’s ondergaan en uiteindelijk een stamceltransplantatie. Resultaat: een maand geleden lag hij doodziek op bed, niet in staat om te lopen of op eigen kracht te ademen. Toen wees iemand hem op de mogelijkheid van DCA. Als kanttekening plaatste hij daar wel bij dat je bij het samenstellen van de dosis rekening moet houden met je nieren en het zenuwstelsel, maar aangezien hij “niets te verliezen had” besloot hij “de gok te wagen” en 5 behandelingen later was hij in staat om naar voren te komen en op deze bijeenkomst te fungeren als levend bewijs van de doeltreffendheid van zijn behandelingen. Wonderbaarlijk gewoon want wie niets over Pim weet, zou geen enkel idee hebben dat je te maken hebt met een terminale kankerpatiënt; een patiënt die door de reguliere geneeskunde reeds lang afgeschreven was.

Op de website van een apotheker staat te lezen: "DiChloorAcetaat (DCA) [...] is een stof die naar verluidt de groei van kankercellen onderdrukt zonder gezonde cellen aan te tasten. [...] DCA werd in Canada getest op menselijke cellen, waaruit bleek dat met name long-, borst- en hersenkankercellen daar gunstig op reageerden. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor het gevaar van neuropathie bij gebruik van 2 gram en meer per dag. Tijdens de bijeenkomst werd tevens gewezen op het belang van de juiste hoogte van de dosis, aangezien er ernstig rekening gehouden moet worden met het gewicht van de gebruiker, maar ook met het feit of deze al dan niet ernstig verzwakt is.

Het zou prettig en mijns inziens van groot belang zijn als er op korte termijn een goede begeleiding voor toepassing van deze therapie geboden zal gaan worden, maar voorlopig moet men zich tevreden stellen met een schriftelijk consult van Heilpraktiker Wieger Rekker in Gronau, die bij gebrek aan medewerking van de eigen (huis)arts dit middel kan voorschrijven.

Henk Trentelman tijdens de lezingTijdens de lezing werd tevens even ingegaan op de werking van dendritische cellen en het immuunsysteem. In het kort gezegd zijn dendritische cellen de cellen die verspreid door het hele lichaam de lymfeklieren aanstuurt. Wanneer je te weinig van deze cellen hebt, of de cellen zijn niet meer in staat om de kankercellen te identificeren, krijgt kanker de kans om zich te ontwikkelen. Zoals ik zelf ook al bedacht had, is het ondersteunen van je immuunsysteem van wezenlijk belang. Dit betekent voldoende vitaminen en mineralen, en bij gebruik van een anti-biotica ondersteuning van de darmflora met behulp van een goede probiotica. De kanttekening die hierbij geplaatst werd is dat het toevoegen van hele grote dosis vitaminen alleen maar een “dure plas” tot resultaat zal hebben wanneer het lichaam niet in staat is om deze vitaminen en mineralen op adequate manier te verwerken.

Nadat Henk zijn praatje gehouden heeft en diverse vragen heeft beantwoord, was het tijd om te genieten van een hapje en een drankje, waarbij het woord na de pauze gegeven werd aan een ex-kankerpatiënte, die haar verhaal vertelde van ontdekking van een knobbeltje in haar borst, tot haar genezing door 4 x 6 behandelingen met BiCa, waarbij aangegeven moet worden dat hier sprake was van een welkome positieve benadering van haar oncoloog, die haar vertelde dat ze “het moest doen omdat het haar geestelijk sterker zou maken”. Deze behandelende oncoloog ondersteunde haar op respectvolle wijze met controles en back ups en afgelopen februari toonde haar mammo en echo geen tumor meer. Wel had ze voor de BiCa behandelingen een borst-besparende operatie ondergaan, maar het verwijderen van de lymfeklieren (dat te allen tijde het beste voorkomen kan worden) was ook voor haar, in verband met de bijwerkingen en blijvende beperkingen, net een stap te ver, en achteraf ook niet nodig.

Deze patiënte vertelde dat ze na de operatie een soort van "elektrificerende werking" in haar lichaam detecteerde, die nieuw voor haar was en van tijd tot tijd te voelen was. Ze had het gevoel dat er tijdens de operatie iets in werking was gezet waardoor ze en lichamelijke verandering had ondergaan. Dit zelfde “warm-prikkelende” gevoel ervaarde ze vervolgens tijdens een lezing van Eric Pearl die ze, tezamen met zo’n 750 man in de Rai bijwoonde. Eric Pearl is een chiropractor die op een gegeven moment een helende energie ervaarde waarbij het mogelijk is om in een fractie van een seconde genezing tot stand te brengen, wanneer dit in het leven van die persoon past. Het verschil met andere vormen van energetische genezingen is het feit dat hier geen sprake is van energie overdracht, maar meer het opnieuw aansluiten op de genezende bron, vandaar de naam re-connection. Het heeft te maken met een andere frequentie en resonantie die aansluit bij een hogere intelligentie. De methode is complex, ongrijpbaar en niet te verklaren, maar heeft inmiddels al talloze mensen genezen. Er wordt geen diagnose gesteld en geen belofte gedaan, maar wanneer de therapie na 3 behandelingen niet aanslaat, zijn meerdere behandelingen niet wenselijk, zodat er geen sprake is van een blijvende afhankelijkheid van behandelingen.

Hierna werd het woord gegeven aan Monic Bakker, die spontaan aanbood om diezelfde middag Reconnective healing bij vrijwilligers uit te voeren en dit betrof werkelijk maar een behandeling van enkele seconden. Ik was het eerst aan de beurt en, hoewel ik altijd roep dat ik nooit wat voel, ik voelde de energie door mijn handpalm stromen en later voelde ik dat warm-prikkelende gevoel onder mijn voetzolen. Al met al gaf mij dit een fijn gevoel en ik zal de laatste zijn die een cadeautje van het universum afslaat!

Al met al was het een verfrissende en inspiratieve bijeenkomst en ik kijk al halsreikend uit naar de volgende!


De 2de patiëntenbijeenkomst is op 23 november 2008. Voor meer informatie klik hier...
 
nopix
stichting diamental