Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Lezing Kristallen schedels
Door W.M.F. Leuver

Joshua ShapiroJoshua Shapiro, de Amerikaanse kristallen schedel onderzoeker, spreker en schrijver, gaf tijdens zijn bezoek aan Nederland een aantal lezingen. Tijdens de lezing op 24 juni 2001, gegeven in het voormalig klooster Samaya, was Diamental aanwezig.

Zowel het begin, als de rest van de bijeenkomst was op zijn zachtst gezegd, wonderlijk te noemen. Op zijn geheel eigen wijze, maakte Joshua contact met iedereen die in de zaal aanwezig was. Dit, en het feit dat hij de moeite nam om de openingsrede in het Nederlands te houden, gaf meteen al aan, dat we hier met een totaal ander soort energie te maken gingen krijgen dan bij de meeste lezingen.


Joshua stond hier duidelijk niet om anderen te vertellen hoe groot zijn kennis van de schedels wel niet was, nee, Joshua stond hier om zijn ervaringen met en de kennis over de schedels te delen.

Tijdens de lezing en daarna, gaf hij meerdere malen te kennen dat zijn sterrenbeeld Ram een vuurteken is en dat liet hij dan ook duidelijk branden. Een lezing gegeven door Joshua is het overbrengen van een passie.

Hij vertelde dan ook niet voor niets, dat de beste manier om spiritueel te leven is, te doen wat je hart 'aan het zingen brengt'. Of dat nu is dat je met heel je hart voor je kinderen zorgt, het vuil buiten zet (eventueel in een mooie bak) of lezingen geeft, zolang je de dingen doet die je gelukkig maken, ben je op de goede weg. Joshua vertelde dit om meerdere redenen.

Hij duidde er zelfs op dat dit misschien wel de belangrijkste mededeling van die dag was, maar tevens had hij een manier gevonden om aan te geven dat we allemaal gelijken zijn. Dit is dat ook wat me echt trof in deze man; Zijn pogingen om op basis van gelijkheid resultaten tot stand te brengen. Het geven van een lezing over kristallen schedels maar daarnaast ook duiden op het belang van onze verbinding met de aarde.

Tijdens de lezing ging Joshua ook in op de onderzoeken die in Amerika gedaan worden. Joshua voor deze gelegenheid zijn hoed af om de woorden wat kracht en ernst mee te geven. Een duidelijke demonstratie van zijn gevoel voor humor. Dat Joshua ook geïnteresseerd is in het uitdragen en wederzijds onderzoeken, blijkt ook uit het feit dat hij tracht in Nederland een research centrum op te zetten. In wezen zijn de eerste stappen hiertoe al gezet.

Op het World Mystery Research Center, waar Joshua aan verbonden is, wordt door verschillende soorten energie metingen, gezocht naar een wetenschappelijke methode om aan te tonen wat het effect van de kristallen schedel is op de mensen die er mee in aanraking komen. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een speciaal computerprogramma en de wens om dit te integreren in het onderzoek dat in Nederland opgestart wordt, werd meteen vervuld doordat een van de aanwezigen expert op dit gebied bleek te zijn.

Joshua doet, wat hij zegt: hij leeft vanuit zijn passie, ofwel in zijn eigen woorden: hij doet datgene 'that makes his heart sing'. Dat het werken met de kristallen schedels onlosmakelijk verbonden is met Joshua, werd nog eens verduidelijkt door een ander onderzoeksgebied waar het WMRC zich mee bezighoudt, de Bijbelcode. Joshua gaf aan de hand van een dia een demonstratie van de werking van deze bijbelcode. Zowel de woorden Schedel, Kristal, Shapiro, als Maya en profetie zijn in deze bijbelcode onderling verbonden. Zelfs de ontmoeting die Joshua had met Uri Geller was hier in terug te vinden.

Tijdens de presentatie was de persoonlijke schedel van Joshua Shapiro aanwezig. Wanneer je met iemand spreekt, is het normaal gesproken het hoofd waar je naar kijkt. Voor ons, mensen, is het makkelijker om ons open te stellen voor een vorm waarmee wij enige verwantschap kunnen voelen, of het nu gaat om Aliëns, engelen of kristallen. Vandaar dat van oudsher deze menselijke vorm is gekozen.

Ook de nieuwere schedels, zoals Portal de Luz, beschikken over bepaalde krachten. Aangezien ze zijn gemaakt van kristal, hebben ze ook de eigenschap van kristal. De beste manier om een schedel te activeren, is er eerst persoonlijk mee te werken. Net zoals bepaalde kristallen, resoneert een kristallen schedel met de essentie van zijn eigenaar. Leuke bijkomstigheid is dat de beschrijving die Joshua over Portal gaf, wonderbaarlijk overeenkomt met zijn eigenaar; "Hij houdt ervan om gedeeld te worden, hij houdt ervan om contact te hebben want hij is als een klein kind, dat groeit en dat leert door iedere persoon waar hij mee in contact komt."

In de bijbelcode stond bij Shapiro het woord medium (psychic) vermeld en tot mijn verbazing had Joshua geen enkel idee wat dit met hem te maken kon hebben. Hij zag zichzelf niet als een medium. Als het gaat om de nieuwere schedels, vraag ik me echter af wie of wat er geactiveerd wordt. Is het de schedel die door de eigenaar geactiveerd wordt, of is het de eigenaar waarbij bepaalde eigenschappen geactiveerd worden door het vertrouwen in de schedel? In hoeverre staan de energieën gelijk met het verschijnsel dat zich ook voordoet bij het psychometreren?

Zelf omschrijft Joshua de manier waarop hij met Portal omgaat, intuïtief, als zijn eigen persoonlijke reis. "God neemt je bij de hand op een reis die heel uniek is en heel magisch".

In ieder geval heeft Portal de Luz, waar Joshua via telepathische weg contact mee heeft, verteld dat de kristallen schedels zijn verbonden met de profetie van de Condor en de Eagle; wanneer de afgezanten van de Condor treffen met de afgezanten van de Eagle om hun kennis te delen, zal er zeker vrede komen. Daarom doet het WMRC ook onderzoek naar de oude profetiën en kun je ook op hun website terecht voor informatie over de indigenous Elders. Shapiro vertelde ons dat deze samenkomsten momenteel werkelijk plaatsvinden.

Joshua heeft dan ook grote hoop, dat we over tien jaar werkelijk een verschuiving gaan maken naar de Gouden Eeuw, een eeuw van vrede. Kristallen steden; contacten met buitenaardse; totale vrijheid om alles te ontdekken; gemeenschappen die een familie vormen, waar iedereen het recht heeft om te wezen wie men is. Net zoals zovelen is zijn hoop gevestigd op het moment van 21 december 2012, dat voor een ommekeer zal zorgen. Het is zijn overtuiging dat voor die tijd de schedels uit de profetie 'op zullen duiken' in drie sets van vier en dat de 13e zich daar bij zal voegen. Zo gebeurt het ook in de film die hij aan het schrijven is.

Een van de sterkste motivaties die Joshua gaande houdt, het vuur dat hem ertoe drijft het Reaserch Center gaande te houden en zelfs uit te breiden, is om samen te werken met de Elders en de verzorgers van de kristallen schedel, met de bedoeling duidelijk te maken dat we, als we samen werken een hoop kunnen bereiken. Zo streeft Joshua er naar om de dertien authentieke schedels bij elkaar te brengen. De authentieke schedels die, volgens een van de dia's, geschapen zouden kunnen zijn via gedachtekracht. Tijdens de lezing kregen we een dia te zien van een schilderij waarop een visionair deze methode uitbeeldde.

Tevens werd ons onderstaand schilderij getoond (dat ik toevalligerwijze de dag erna op internet 'tegenkwam'), waarbij de twaalf schedels in een cirkel geplaatst werden, met de dertiende in het midden.

Tijdens het zien van deze afbeelding 'zag' ik hoe de energie rondging en via de middelste met enorme kracht naar boven straalde. De dertiende schedel, die nog niet gevonden is en volgens onze visie wel eens 'ter plekke' gemanifesteerd zou kunnen worden, zodra de andere twaalf in de cirkel geplaatst worden. Net zoals een volledig mens pas totaal kan zijn op het moment dat hij/zij alle persoonlijkheden geïntegreerd heeft. Pas dan kan volledig de kracht loskomen, die als totaal groter is dan de som der delen.

Het toekomstvisioen met de kristallen stad, waar Joshua over sprak komt wonderwel overeen met de herinnering aan 'thuis' die Harrie en ik delen. Beelden uit de toekomst? Verleden? Wie zijn wij? Wat zijn wij?

Een druppel tijd, verdwaald in de ruimte.............
-Ezichiël


Tijdens de vredesconferentie van de Wolf Song IX, in Vierhouten, werden de kristallen schedels tentoon gesteld. In het artikel dat Harrie over de kristallen schedels heeft geschreven, deelt hij zijn inzichten hieromtrent mee. Hij beschrijft ze uitvoerig in het Mysterie van de Kristallen Schedels.
Lees ook het informatieve artikel: Kristallen schedels.
 
nopix
stichting diamental