Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Mens en nieuwe tijd
Door W.M.F. Leuver

3 februari 2001 - Doordat het ‘fenomeen’ Nieuwetijds-kinderen de laatste tijd bij de media veel in de belangstelling heeft gestaan zijn steeds meer mensen zich gaan realiseren dat ze niet de enige zijn met bepaalde gedachtengangen, gevoeligheden en inzichten.

Dit heeft er toe geleid dat er steeds meer initiatieven ontstaan, waar ruimte geschapen wordt voor individuen om volledig of steeds meer zichzelf te kunnen zijn. Wat je ziet is dat er hier en daar kleine groepjes gevormd worden van (vooral) jongeren, die hun eigen mens-zijn aanvaard hebben en van daaruit een helpende hand uitsteken naar anderen. Mens & Nieuwe tijd is zo’n initiatief.

Mens & Nieuwe tijd is een communicatiepunt voor Nieuwetijds-kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij is het opvallend dat het woord Nieuwetijds-kinderen hier niet bedoeld wordt om een uitzonderingspositie te vestigen en/of handhaven, maar meer als aanknopingspunt voor mensen met overeenkomstige kenmerken. Het streven is dan ook niet om informatie te verstrekken, maar om communicatie laten plaatsvinden.

Vaak zie je dat hulpverlenende initiatieven en activiteiten opgezet worden omdat de initiatiefnemers op deze manier werken aan hun eigen pijn, waarbij ze zelf nog niet in hun eigen kracht staan. Hoewel Mens & Nieuwe tijd een initiatief is van vrij jonge mensen, deed het me genoegen te kunnen constateren dat dit voor hun niet de (grootste) drijfveer was. Ik zag namelijk dat de grote kracht van dit initiatief ligt in het feit dat de initiatiefnemers in hun eigen kracht zijn gaan staan en zodoende een voorbeeldfunctie vervullen naar anderen.

Zaterdag 3 februari werd in Utrecht voor de eerste keer een bijeenkomst georganiseerd, waarop lezingen gehouden werden over verschillende onderwerpen omtrent Nieuwetijds-kinderen en ‘de nieuwe tijd’. Ondanks of misschien dankzij de slechte weersomstandigheden was de opkomst redelijk en de sfeer gemoedelijk. Wat mij vooral opviel, was de kracht van de jongeren achter Mens & Nieuwe tijd.

Sanny Blom, een van de initiatiefnemers die ook een ‘lezing’ gaf, had weinig woorden nodig om tot de kern van het probleem te komen. Ze vertelde dat ze haar sensitiviteit, die ze in het verleden had ervaren als een blokkade naar de buitenwereld, had leren gebruiken als gereedschap. Op een heel simpele wijze, nl. door de aandacht in het nu te houden. En dat kan alleen als je goed contact met jezelf kunt realiseren. Hiermee raakte ze exact de kern van de huidige jongerenproblematiek: het bij je Zelf leren blijven. Jezelf accepteren in je Mens-Zijn, om van daaruit een Groeps-Zijn te kunnen realiseren.

Paul Smit, de andere drijvende kracht achter Mens en Nieuwe tijd sloot het geheel af met een lied over zijn zoektocht naar de waarheid. In 7 minuten zag hij de kans om de energie, die door de duur en het aantal lezingen wat gedaald was, in een klap omhoog te halen. Zijn korte en bondige lezing, mede in verband met de tijd, gaf in het kort zijn visie op de levensstroom weer. Paul heeft naast de website van mens en nieuwe tijd ook nog een persoonlijk website op internet: zoektocht naar de waarheid, dat zeker een bezoekje waard is.

Een ander initiatief, dat op deze dag ter sprake kwam was het aankomende Wesak Rainbow Festival, dat dit jaar voor de derde keer gehouden wordt. Initiatiefneemster van het Wesak, Erica de Bly heeft inmiddels ook een andere droom gerealiseerd, en dat is een school voor intuïtieve kinderen: de regenboogbrug. Naast het stukje maatschappijleer wordt er ook aandacht besteed aan het even belangrijke, spirituele deel dat de kinderen bij zich dragen.

Tijdens de lezing vestigde Erica de aandacht op een flesje van de kleurentherapie Aurasoma. Dit flesje, dat ze toegespeeld heeft gekregen, droeg de naam en de energie van de aartsengel Jophiel. Jophiel voorspelt een nieuwe mogelijkheid voor het werkelijke begin van een nieuw Millennium. Zijn energieën omgaven het einde van het jaar 2000 en het begin van 2001. De kleur licht olijfgroen wordt voor het eerst gebruikt in de basis. Dit wordt ook in verband gebracht met de Goddelijke Wil, die geassocieerd wordt met de Heilige Graal, waarbij we zeggen "One for all, all for one", wat zo ongeveer het thema is van het komende Wesak-festival.

Het nummer van de fles is 101 en het ‘toeval?!’ wilde dat dit hetzelfde nummer was waarin de bijeenkomst van Mens & Nieuwe tijd gehouden werd!


Update 2006; De persoonlijke verhalen van Paul en Sanny zijn niet langer te lezen op de website, die destijds actueel was. Deze site is niet langer online. Voor degene die geïnteresseerd zijn; Sanny heeft een startpagina op het gebied van nieuwetijdskinderen: nieuwetijdskinderen.jouwpagina.nl
 
nopix
stichting diamental