Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Quotes en uitspraken die ons raakten

Rijkdom is niet de groei van je vermogen maar de beheersing van de geest ~Brian Tracy
Wat de kerk in de zestiende eeuw tegenhield, is wat de materialistische wetenschap nu tegenhoudt. ~Pim van Lommel (Cardioloog)
Onze grootste problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde denkniveau als waarop we ze gecreëerd hebben. ~Albert Einstein
Iedereen heeft een doel in het leven, een unieke gave of speciaal talent om aan anderen te geven. En als we dat unieke talent koppelen aan dienstbaarheid aan anderen, ervaren we de extase van verrukking van onze eigen geest, wat het uiteindelijke doel van alle doelen is. ~Deepak Chopra
De grootste revolutie van onze generatie is de ontdekking dat menselijke wezens de uiterlijke aspecten van hun leven kunnen wijzigen door hun innerlijke geesteshouding te veranderen. ~William James
De krachtigste manier om de wereld te veranderen, is je eigen overtuigingen omtrent de aard van het leven, de mensen en de realiteit, om te zetten in iets positievers en daar naar te handelen. ~Shakti Gawain
Waarheid verandert niet, echter jouw waarneming ervan kan variëren of ingrijpend veranderen. ~John en Lyn St. Clair Thomas
Niets dat we ons ooit hebben voorgesteld ligt buiten onze mogelijkheden, alleen maar buiten datgene wat we op dit moment weten. ~Theodore Roszak
Je kunt je leven slechts op twee manieren leven. De ene is alsof niets en wonder is. De andere is alsof alles een wonder is. ~Albert Einstein
Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, zijn slechts kleine aangelegenheden vergeleken met wat in ons ligt. ~Ralph Waldo Emerson
Voor schaduw heb je zon nodig ~uit de Tao
"Je krijgt nooit een wens, zonder de kracht om hem te uit te laten komen. Je zult er echter wél wat voor moeten doen." ~Richard Bach
"Wanneer ons hart ontwaakt is, is er niet langer sprake van het gebruik maken van kennis, maar van het hebben van wijsheid." ~Life Foundation site
"Wat we achter ons hebben en wat er voor ons ligt zijn kleinigheden vergeleken met wat in ons innerlijk gelegen is." ~Ralph Waldo Emerson
"Anderen onderwijzen kan het best vanuit liefdeworden gedaan. Wanneer het hart het heeft begrepen opent de geest zich." ~ Onbekend
"Verlichting is begrijpen dat er geen plaats is om heen te gaan, niets te doen en dat je niemand te hoeft te zijn, dan precies wie je nu al bent." ~Neale Donald Walsch
"Het is niet omdat de dingen moeilijk zijn dat we niet durven, het is omdat we niet durven dat de dingen moeilijk zijn." ~Seneca
"Als ik mijn leven over mocht doen, zou ik dezelfde fouten maken, alleen eerder." ~Tallulah Bankhead
"Eeuwigheid is niet iets dat begint na je dood. Het is er altijd. We zitten er nu middenin." ~Charlotte P. Gilman
"Niet iedereen kan beroemd zijn, maar iedereen kan groots zijn. Want grootheid wordt bepaald door je Dienst." ~ Martin Luther King, Jr.
"Krankzinnigheid: Steeds maar weer hetzelfde doen en daarbij andere resultaten verwachten." ~ Albert Einstein
"Leeftijd beschermt je niet tegen liefde. Maar liefde, tot op zeker hoogte, beschermt je tegen ouderdom." ~Jeanne Moreau
 
nopix
stichting diamental